Zeeuwse Wandelsport Bond bestaat niet meer, raadpleeg daarom

Koninklijke Wandel Bond Nederland


 
   
Op 1 januari 2015 zijn de Nederlandse Wandelsport Bond, LWB, NBWB, NHWB, OWB, ZHWB, ZWB en de KNBLO-NL gefuseerd. De naam van de nieuwe wandelbond is Koninklijke Wandel Bond Nederland.
U kunt de KWBN o
p internet vinden middels de website

     www.wandel.nl   -  www.nwb-wandelen.nl  -  www.kwbn.nl
 
Lid worden:

Avondvierdaagse:

Contact:

Wandelagenda:

http://www.wandel.nl/lid-worden

http://www.avondvierdaagse.nl/deelnemen/agenda

http://www.wandel.nl/contact

http://www.wandel.nl/zoeken/